biuro@pokonajdlugi.pl 533 118 721
upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna

upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna

 

1. Czy będąc polskim rezydentem mogę ogłosić upadłość konsumencką i pozbyć się wszystkich długów w Polsce?

Oczywiście! Zgodnie z ustawodawstwem europejskim i obowiązującymi rozporządzeniami dłużnik może ogłosić upadłość w dowolnym kraju Unii Europejskiej tam gdzie znajduje się jego COMI. Dlatego ogłaszając upadłość konsumencką można ogłosić w Wielkiej Brytanii pod warunkiem przeniesienia swojego centrum interesów życiowych (Nie jest to trudne i nasza firma we wszystkim Ci pomoże)

2. Czy ogłaszając upadłość konsumencką można umorzyć długi z tytułu należności do US i ZUS?

Upadłość konsumencka obejmuje wszystkie wierzytelności, również te wobec Skarbu Państwa które nie powstały w wyniku przestępstwa?

3. Czy w przypadku egzekucji komorniczej można ogłosić skutecznie upadłość konsumencką?

Fakt zajęć komorniczych nie ma wpływu na możliwość ogłoszenia transgranicznego bankructwa oosobistego. W przypadku dokonania skutecznej egzekucji przez komornika przed dniem ogłoszenia upadłości, to zajęty majątek zostanie podanny licytacji, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone na spłatę wierzytelnośći wobec wierzycieli. W przypadku nie zakończenia egzekucji, majątek zostanie przeznaczony pod zarząd syndyka masy upadłościowej, a jedynym kosztem będzie wynagrodzenie komornika za postępowanie komornicze.
Zwolnienie renty lub emerytur z zajęcia powinno nastąpić z dniem ogłoszenia upadłości.

4. Czy w przypadku braku majątku przez dłużnika może on złożyć wniosek o ogłoszenie bankructwa osobistego?

Tak. Koszt złożenia wniosku wynosi 700 funtów, a sąd brytyjski nie bada źródła pochodzenia środków na opłacenie wniosku, a więc posiadanie majątku nie jest konieczne.

5. Czy upadłość konsumencka obejmuje zadłużenie z tytułu alimentów?

Nie. Zadłużenia z tytułu alimentów nie da się pozbyć poprzez ogłoszenie upadłości.

6. Czy po ogłoszeniu upadłości dłużnik musi przebywać na terenie UK?

Nie. Dłużnik nie ma obowiązku przebywania na terenie UK aż do całkowitego zakończenia procedury upadłości. Wystarczy iż poinformuje wyznaczonego przez sąd syndyka o nowym adresie oraz o ewentualnych zmianach jeżeli się pojawiły w dochodach i wydatkach.

7. Czy po zakończeniu procesu upadłościowego będę mógł dalej prowadzić działalność gospodarczą lub zasiadać w zarządzie spółek?

Tak. Ograniczenia w prowadzeniu działalności oraz zajmowania funkcji członka zarządu podczas procesu upadłościowego są jedynie w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu procesu upadłości można bez przeszkód prowadzić działalność gospodarczą czy też zostać członkiem zarządu spółki

8. Czy po upadłości konsumenckiej będę mógł skorzystać z kredytu bankowego

Informacja o upadłości konsumenckiej będzie pojawiać się w BIK przez okres 6 lat od dnia ogłoszenia upadłości. Dodatkowo podczas wypełniania wniosku o udzielenie kredytu pojawia się pytanie: „Czy wobec Wnioskodawcy została ogłoszona upadłość konsumencka lub jest/było prowadzone postępowanie upadłościowe”. Należy pamiętać iż odpowiadamy pod rygorem odpowiedzialności karnej, dlatego po ogłoszeniu bankructwa zdobycie kredytu będzie praktycznie niemożliwe.