biuro@pokonajdlugi.pl 533 118 721

Podstawa prawna transgranicznej upadłości konsumenckiej

 

  1. Przepisy prawa upadłościowego w Anglii i Walii znajdują się w ustawie Insolvency Act z 1986 roku i rozporządzeniu Insolvency Rules z 1986 roku.
  2. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
  3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 425/10)
upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna

upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna

Art. 3 Rozporządzenia Rady Europy (EW) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, mówi że sądy Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika (COMI), są właściwe dla wszczęcia postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia, dla postępowania upadłościowego i jego skutków właściwe jest prawo Państwa Członkowskiego, w którym zostało wszczęte postępowanie, określonego dalej jako „Państwo wszczęcia postępowania”, natomiast na podstawie art. 4 ust. 2 pkt F rozporządzenia prawo Państwa wszczęcia postępowania określa przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego, sposób jego prowadzenia i ukończenia.

Uznanie upadłości transgranicznej upadłości konsumenckiej w Polsce wymusza Rozporządzenie Rady Europy nr 1346/2000. Wypowiedział się również w tej sprawie Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 425/10).